Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla centrum logistycznego w Malinie

Protest przeciwko planowanej przez firmy Develia S.A. oraz Hillwood Polska budowie największego centrum logistycznego na Dolnym Śląsku oraz jednego z największych w Polsce, na terenie wsi Malin (Wisznia Mała). 

Utworzone: 2023-01-20 Statystyki

Petycja o odwołanie matury ustnej dla absolwentów techników 2023. Apel do Ministra Edukacji i Nauki, pana Przemysława Czarnka.

Apelujemy o przedłużenie dostosowań egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - techników ( Formuła 2015 ) na rok 2023. Petycja dotyczy zwolnienia maturzystów z techników z obowiązku zdawania egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w roku 2023.     Rówieśnicy przyszłorocznych maturzystów, urodzeni w 2003, absolwenci liceów 2022, nie zdają ustnych egzaminów maturalnych. Jeśli rzeczywiście promowane jest szkolnictwo zawodowe, to nie powinno to się odbyw

Utworzone: 2022-03-29 Statystyki

Petycja za jak najszybsze uruchomienie autobusów Krynica-Bardejov / Petícia za čo najskorší štart autobusov Bardejov-Krynica

Vážený Pán Milan Majerský Predseda Prešovského samosprávneho kraja Slovenská verzia dole   Szanowny Panie Przewodniczący, My niżej podpisani obywatele Republiki Słowackiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie zaplanowanych już kilka lat temu samorządowych autobusów Krynica-Bardejov oraz uruchomienie pozostałych autobusów transgranicznych z województwem Małopolskim i Podkarpackim (w tym Poprad-Zakopane). W czerwcu w Województwie Małopolskim od

Utworzone: 2023-01-24 Statystyki

"Nie dla dorożek" w referendum! - Apel Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do Radnych Miasta Krakowa

Szanowni Państwo, Radne i Radni Miasta Krakowa!   Zwracamy się do Państwa z apelem, aby jedno z pytań zapowiedzianego przez Radę Miasta Krakowa referendum lokalnego w Krakowie, sprowadzało się do kwestii: „Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu funkcjonowania dorożek konnych w Krakowie?”, tak aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł wyrazić swoje zdanie na ten temat.   Działając w trosce o dobro zwierząt, a także bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wzywamy Państwa do odpowiedzialnego i merytoryc

Utworzone: 2022-07-10 Statystyki

Remont dworca PKP Sułkowice

                         Sz. P. Ewa Wójcik                                                                           Dyrektor Oddziału Gospodarowania                         Nieruchomościami PKP S.A.                         Województwo mazowieckie,                                                       podlaskie i  łódzkie                         ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa                                                   Podanie   Szanowna Pani Dyrektor,         Zwracamy się z uprzejmą pro

Utworzone: 2023-01-18 Statystyki

Wniosek o dofinansowanie regularnych przejazdów autobusowych MPK SA z miejscowości Frywałd i Zalas do Krakowa w dni robocze niedzielę i święta.

                                                                                      Fywałd dn.07.01.2023                                                       Do Burmistrza Gminy                                                   Krzeszowice                Wniosek o dofinansowanie regularnych przejazdów MPK SA z miejscowości Frywałd i Zalas do Krakowa w dni robocze oraz niedziele święta.                Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie przez gminę Krzeszowice regularnych przejazdów autob

Utworzone: 2023-01-15 Statystyki

Wspieramy Wiśniczówke w Puszczy Zielonka

Drodzy klienci, Piszemy tę petycję, ponieważ liczymy na Wasze wsparcie, abyście dali świadectwo o potrzebie istnienia "Wiśniczówki" i o społecznym znaczeniu naszej działalności. Od 20 lat działamy na rynku gastronomicznym, turystycznym i kulturalnym. Jesteśmy bazą dla wielu grup, które korzystają z czynnego wypoczynku w Puszczy Zielonce. Za naszą pracę zbieramy wiele podziękowań. Jednak od kilku lat borykamy się z dezaprobatą sąsiedzką skierowaną w naszą działalność, próbującą doprowadzić do j

Utworzone: 2022-12-30 Statystyki

Filia Poczty Polskiej w Strzybnicy

W obliczu infomacji o przeniesieniu miejscowej placówki Poczty Polskiej do sąsiedniej dzielnicy wyrażamy niepokój o przyszłość oddziału na Strzybnicy, a co się z tym wiąże, o pozbawienie Mieszkańców pełnego i niczym nieograniczonego dostępu do Placówki Pocztowej. W ponad sześciotysięcznej społeczności funkcjonowanie Urzędu Poczty Polskiej nie może zostać zaburzone.Z tutejszej placówki korzysta ponad sześć tysięcy mieszkańców, w tym ludzi chorych, samotnych, emerytów i rencistów. Poczta Polska po

Utworzone: 2023-01-12 Statystyki

Petycja w sprawie zmian polityki przestrzennej i kierunków rozwoju Miasta Szczyrk

 Szczyrk, 28.11.2022 r. Mieszkańcy Miasta Szczyrk, Miłośnicy Szczyrku, Turyści                              Burmistrz Miasta Szczyrk            Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach z dn. 11.07.2014 r. zwracamy się do Burmistrza Miasta Szczyrk z petycją o dalsze konsultacje społeczne oraz wprowadzenie zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk, przyjętego w grudniu 2020 roku oraz projektu jego zmian z 2022 roku (dalej Studium), które zapewnią należy

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

Petycja w sprawie przywrócenia sygnalizacji na przejściu dla pieszych na ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.

Chwaszczyno, 16.01.2023r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Burmistrz Gminy Żukowo   W wyniku wprowadzenia z dniem 12.01.2023 r. czasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Oliwskiej/ Kaszubskiej Drogi w Chwaszczynie, w związku z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, została wyłączona na okres 2,5 roku istniejąca dotychczas sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu oraz na przejściu dla pieszych. Przed montażem tej sygnalizacji doch

Utworzone: 2023-01-16 Statystyki

Petycja o rezygnację z budowy parkingu typu „parkuj i jedź” przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów, przejęcie terenu i odtworzenie na nim parku

Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia, zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań związanych z ochroną dawnego parku przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów. Teren należący do PKP naszym zdaniem powinien stać się własnością miasta i służyć mieszkańcom Brochowa i wszystkim wrocławianom. Zgodnie ze swoim historycznym założeniem powinien być to nadal zadrzewiony teren zielony służący odpoczynkowi i poprawie jakości powietrza.  Nie zgadzamy się na budowę w tym miejscu  parkingu dla samochodów, kt

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

TAK dla odławiania DZIKÓW w Krakowie.

Apelujemy do władz miasta Krakowa oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o powrót do sprawdzonej metody odławiania dzików na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dziki coraz częściej można spotkać na ulicach, w parkach czy pomiędzy budynkami osiedli. Znaczna część mieszkańców nie ukrywa przerażenia z powodu grasujących zwierząt. Obecnie miasto Kraków posiada specjalne klatki - odłownie.Urządzenia pozwalają odłowić zwierzęta w sposób humanitarny i bezpieczny. Pułapka jest sterowana elekt

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

Petycja przeciwko zlikwidowaniu prawnej ochrony zwierząt w Polsce.

[AKTUALIZACJA] 12.12.2022 - kolejna deklaracja ministra rolnictwa o zamiarze odebrania organizacjom prawa do ratowania zwierząt. WZNAWIAMY ZBIERANIE PODPISÓW https://www.petycjeonline.com/a/248834#form[AKTUALIZACJA] 27.01.2020 - hodowcy zwierząt futerkowych i Tadeusz Rydzyk nie odpuszczają! Nadal zbieramy podpisy! https://www.petycjeonline.com/a/248834[AKTUALIZACJA] 14.04.2020 - wiceminister rolnictwa ujawnia plany zakazania wstępu organizacjom prozwierzęcym na teren gospodarstw! Wznawiamy zbier

Utworzone: 2020-01-15 Statystyki

Nowy dworzec PKS w Mrągowie

Szanowny Panie Burmistrzu, My mieszkańcy Mrągowa zwracamy się z wnioskiem o postawienie kontenera użytkowego na ul. Dworcowej służącego mieszkańcom i osobom przejezdnym za dworzec autobusowy. Koszt takiej inwestycji to około 125  tys PLN. Wierzymy, że budżet miasta jest w stanie pokryć ten wydatek. Pracowników do obsługi punktu informacyjnego oraz sprzedaży biletów można pozyskać za pośrednictwem Centrum Integracji Społecznej na preferencyjnych warunkach. Widzimy realne zapotrzebowanie na otwarc

Utworzone: 2023-01-03 Statystyki

Kolej nie może być luksusem! Panie Premierze - czas na tani miesięczny bilet na kolej

My, niżej podpisani Obywatele, apelujemy o natychmiastową interwencję Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie cen biletów kolejowych. Domagamy się wprowadzenia jednego taniego biletu miesięcznego na kolej.Transport publiczny nie może być luksusem dla wybranych!Zapewnienie obywatelom dostępnego transportu publicznego to obowiązek władz publicznych i prawdziwa miara rozwoju kraju. W czasach kryzysu gospodarczego dbanie o najsłabszych nabiera szczególnego znaczenia.Potrzebujemy ujednoliconeg

Utworzone: 2023-01-26 Statystyki

Natychmiastowe wydanie Dzieci Matce

Ta petycja wymaga natychmiastowe wydanie dzieci Nel 4Lata I Siley 3Lata ich Matce. Dziewczynki zostaly zatrzymane do wyjasnienia i aktualnie sa bez podstawy prawnej przetrzymywane przez Kesb w Domu Dziecka w Zürich.Sad rejonowy w Meilen orzekl 11.01.2023, iz zarzuty Ojca dzieci przeciwko ich Matce sa bezpodstawne.

Utworzone: 2023-01-25 Statystyki

Petycja w sprawie organizacji studiów

Szanowny Pan Prorektor, prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, Prorektor ds. Studenckich i Nauki              My, niżej podpisani - studenci kierunku Psychologia studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych 9PSb-online, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o informowanie na temat organizacji zajęć nie mniej niż na 14 dni przed weekendem zjazdowym, zgodnie z paragrafem 7 umowy z uczelnią Collegium Humanum.               Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy, ponieważ wielu z nas

Utworzone: 2023-01-30 Statystyki

Petycja do Telewizji Polskiej w sprawie emisji koncertu 15-lecia zespołu Kombi

 Adresat petycji:Telewizja Polska S.A.ul. J. P. Woronicza 17,00-999 Warszawa Szanowna PaniKalina CyzDyrektor TVP Kultura                                                                       Przedmiot petycji: My, fani zespołu Kombi zwracamy się z uprzejmą prośbą do Telewizji Polskiej o emisję na kanale "TVP Kultura" koncertu 15-lecia zespołu Kombi, który odbył się 28.07.1991 r. w Operze Leśnej w Sopocie.   Kombi to jedna z najpopularniejszych grup muzycznych lat 80-tych, która wywarła ogromny w

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

Petycja w sprawie bezpieczeństwa drogowego przy Szkole im. M. Kopernika w Ustanowie

Ustanów, 01.02.2023 Leszek SankowskiSzkoła Podstawowa im. M. KopernikaUl. Główna 10, 05-540 Ustanów Do:Szanowny Pan Ksawery GutStarosta Piaseczyński   Szanowny Panie Starosto, W dniu 30 stycznia 2023 w Ustanowie przed Szkołą Podstawową im. M. Kopernika przy ul.Głównej 10 miał miejsce bardzo niebezpieczny wypadek drogowy. Rozpędzony samochódosobowy zjechał z drogi, przy której nie ma jeszcze zbudowanego pobocza, przeciąłogrodzenie, wpadł na plac szkolny i po kilkunastu metrach zatrzymał się na dr

Utworzone: 2023-02-02 Statystyki

Apel o odwołanie ustnych egzaminów maturalnych w 2023 r.

  Szanowny Panie Ministrze,   Jako uczniowie, którzy w przyszłym roku mają podejść do egzaminu dojrzałości w nowej formule 2023, jesteśmy przerażeni i czujemy się potraktowani bardzo niesprawiedliwie w porównaniu do poprzednich roczników. Nasi starsi koledzy i koleżanki zdawali znacznie łatwiejsze egzaminy maturalne, a mieli możliwość przygotować się do nich w dużej mierze lepiej niż my.     Gdy byliśmy w szóstej klasie, zostaliśmy zaskoczeni reformą edukacji, którą wprowadzono bar

Utworzone: 2022-08-20 Statystyki