Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE! DLA WYCINKI LASU SOLNICKIEGO.

Do Prezydenta Miasta Białegostoku   MÓWIMY NIE! wycince Lasu Solnickiego w Białymstoku mającej umożliwić realizację nieprzemyślanej inwestycji, której „napędem” są zbliżające się wybory samorządowe. Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!     Białystok chwali zielenią. W działaniach promocyjnych i strategiach próbuje kreować się na miasto-stolicę Zielonych Płuc Polski. Tymczasem w Białymstoku od lat trwa rzeź drzew, całych kompleksów leśnych z których tak dumne próbuj

Utworzone: 2018-05-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2388 2331
30 dni 584 564

List otwarty do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce

W duchu odpowiedzialności za Kościół, na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania zwracamy się do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce.   Głęboko dotyka nas skandal zbrodni pedofilskich wśród kleru i ich ukrywania, co od wielu lat rani nasz Kościół lokalny. Z zaniepokojeniem i troską obserwujemy działania podejmowane przez hierarchów, prowadzące do bagatelizacji problemu lub przerzucenia winy za zaistniałe zbrodnie na środowiska wrogie Kościołowi, szczególnie były w

Utworzone: 2020-06-04

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 724 698
30 dni 553 535

PETYCJA - STOP WYCINCE LASU (10 ha), POŁOŻONEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA (osiedle Złotniki)

PROSIMY O WSPARCIE PONIŻSZEJ PETYCJI, KTÓRĄ KIERUJEMY DO WŁADZ MIASTA WROCŁAWIA   Do:Prezydenta Miasta WrocławiaRadnych Miasta Wrocławia My, mieszkańcy Wrocławia, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję, w której domagamy się ochrony obszaru leśnego, o powierzchni ok. 10 ha, położonego we wschodniej części obrębu Złotniki, poprzez: zmianę planowanego przebiegu

Utworzone: 2020-06-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 549 536
30 dni 549 536

Likwidacja bus pasa w dzielnicy Zagórze (Sosnowiec)

Wprowadzenie bus pasów w jednej z największych dzielnic Sosnowca, odbyło się bez konsultacji z mieszkańcami miasta. Niestety mieszkańcy, nie tylko dzielnicy Zagórze, są z tego powodu mocno niezadowoleni. Przez Zagórze przejeżdża mnóstwo ludzi, gdyż jest to odcinek, którym ludzie docierają do licznych zakładów pracy - dotychczas przy dwóch pasach ruchu w godzinach szczytu 13-17 były tam duże korki. Dodatkowo w Sosnowcu toczy się przebudowa trasy DK94 (obok Makro), stąd kierowcy wybierają drogę pr

Utworzone: 2020-05-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2181 2178
30 dni 510 510

Elblążanie mówią NIE pudełkowej Starówce

Jako mieszkańcy Elbląga, niżej podpisani, składamy wniosek o przeprowadzenie dialogu społecznego w sprawie sposobu prowadzenia dalszej odbudowy Starego Miasta w Elblągu. Bezpośrednim powodem wnioskowania o dialog społeczny są opublikowane plany inwestycji apartamentowca "Bulvar Elbląg". Ulica Bednarska była zamieszkiwana przez najzamożniejszych patrycjuszy elbląskich. Tym samym stojące przy niej domy należały do najpiękniejszych w Elblągu. Przy tej ulicy znajdowała najsłynniejsza kamienica elblą

Utworzone: 2020-06-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 504 468
30 dni 504 468

Przywróćcie godziny pracy trenerów MOS Pruszków

Zwracamy się do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z apelem o zmianę decyzji pana Michała Grzywacza - dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, dotyczącej zmniejszenia liczby godzin pracy trenerów sekcji sportowych w arkuszu organizacyjnym placówki na rok szkolny 2020/21. W sekcjach sportowych MOS trenuje ponad 220 dzieci (akrobatyka sportowa - 40, koszykówka - 130, lekkoatletyka - 13, siatkówka - 40). Decyzją dyrektora MOS, pana Michała Grzywacza od początku roku szkolnego 2020/21

Utworzone: 2020-06-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 492 482
30 dni 492 482

Chrońmy zieleń przy ul. Wycieczkowej i Centralnej- NIE dla zurbanizowania otuliny Lasu Łagiewnickiego

Urząd Miasta Łodzi wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną tworzy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla terenów zielonych pomiędzy ul. Centralną i Wycieczkową, wg którego teren ma być podzielony na działki z zabudową domami jednorodzinnymi o dość dużej intensywności zabudowy. Wjazd na teren przewiduje się od lokalnej ulicy Centralnej w głębi spokojnego osiedla lub od ulicy Wycieczkowej. Jest to mocno zadrzewiony teren dawnej miejskiej szkółki drzew i krzewów. Pozostawiony samemu sobie przez

Utworzone: 2020-05-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2420 2392
30 dni 473 469

Sprzeciwiamy się budowie przetwórni zużytego sprzętu elektronicznego w Łosicach!

W Łosicach planowana jest budowa dużego zakładu przetwarzającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inwestycja ma status przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane jest składowanie i przetwarzanie dużych ilości (25OOO ton) odpadów, również zawierających substancje niebezieczne: rtęć, kobald, nikiel. Planowana inwestycja leży w bliskiej odległości od stawów zarybieniowych, obszarów Natura 2000 oraz ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Gminy Długołęka. Inwestycja

Utworzone: 2020-06-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 459 456
30 dni 459 456

Lista poparcia dla działań OSOD mających na celu zmianę decyzji odnośnie zamknięcia oddziału transplantologii nerek w Szpitalu Specjalistycznym Jana Pawła II w Krakowie

Poparcie dla działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w moim imieniu, mających na celu zachowanie w dotychczasowej postaci, istnienia i funkcjonowania zespołu zajmującego się przeszczepami nerek, opieką medyczną nad pacjentami wymagającymi leczenia za pomocą przeszczepiania nerek także po przeszczepie w  Krakowskim Szpitalu Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Poparcie dotyczy także posługiwania się podanymi poniżej danymi w celu realizacji celów określonych powyżej.   *Administra

Utworzone: 2020-06-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 446 435
30 dni 446 435

Uniewinnienie dla Pana Adolfa Kudlińskiego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uniewinnienie dla Pana Adolfa Kudlińskiego do Pana prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pana Zbigniewa Ziobry. "Leśne Dziadki" to osoby z tradycją i zasadami, nie wolno ich mylić z terrorystami czy przestępcami więc uważamy, że zostali niesłusznie oskarżeni. My, jako naród pamiętający wojnę, uważamy za słuszne i konieczne posiadanie broni, bycia zobowiązanymi do możliwości obrony kraju oraz podtrzymywania tradycji. Dlatego z całym przekonaniem żądamy rozpatrzenia sprawy

Utworzone: 2016-11-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 616 504
30 dni 419 337Facebook