PETYCJA W SPRAWIE OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH

Warszawa, 6 kwietnia 2018 r.

Mieszkańcy ul. Wyspowej 2-16

Adres do korepondencji:

ul. Wyspowa 10 lok. A

03-687 Warszawa

 

Pan                                                                                                    

Sławomir Antonik     

Burmistrz Dzielnicy Targówek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mieszkańcy ul. Wyspowej 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 wnoszą petycję, aby miejsca postojowe, które będą wybudowane w ciągu ul. Wyspowej od strony ulicy Łodygowej były ogólnodostępne.   

Nie zgadzamy się na udostępnienie w przyszłości 26 miejsc postojowych wyłącznie mieszkańcom Osiedla Wyspowa 1. Argumentów przemawiających za słusznością budowy miejsc postojowych w tym rejonie dzielnicy i określenia ich ogólnodostępnego charakteru nie trzeba szukać. W ciągu ulicy Wyspowej oprócz lokali mieszkalnych zlokalizowane są również lokale usługowe z których korzystają nie tylko mieszkańcy pobliskich osiedli, ale także inni mieszkańcy Targówka.     

Od wielu lat występowaliśmy do Urzędu Dzielnicy z prośbą o wybudowanie miejsc postojowych i każdorazowo ze strony Urzędu Dzielnicy otrzymywaliśmy informację, że nie można zrealizować tej inwestycji z powodu braku wolnych środków finansowych. Tym bardziej dziwi fakt, że kiedy Urząd Dzielnicy wreszcie dostrzegł problem związany z parkowaniem w tym rejonie Zacisza, to tym razem uwzględniono interes wyłącznie mieszkańców tylko jednego osiedla.

Od dawna było wiadomo, że ul. Łodygowa będzie przebudowywana a deweloper, który wybudował osiedle przy ul. Wyspowej 1, posiadał wiedzę o planie zagospodarowania tej części Zacisza i konieczności zabezpieczenia części terenu od strony ul. Łodygowej pod inwestycję drogową. Należy podkreślić, że propozycja przeznaczenia 26 miejsc postojowych, które będą nieodpłatnie przekazane Urzędowi Dzielnicy Targówek przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, nie była uprzednio przedmiotem dialogu z wszystkimi mieszkańcami tej ulicy. 

Oczekujemy niezwłocznego podjęcia przez Pana Burmistrza działań, które zapewnią zarówno ogólnodostępny charakter miejsc postojowych w ciągu ul. Wyspowej, jak i równe traktowanie obywateli przez władze publiczne.

Z poważaniem,

Mieszkańcy ul. Wyspowej 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16

oraz mieszkańcy Targówka    

Zał.

Podpisy mieszkańców Wyspowej 2-16 oraz mieszkańców dzielnicy Targówek w wersji elektronicznej                                                      


Mieszkańcy ul. Wyspowej 2-16    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook