Ratujmy Stare Miasto i jego mieszkańców!

 

Szanowny Pan Bogusław Kośmider,

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Szanowna Rada Miasta Krakowa   

 

Kraków to pierwsze europejskie miasto wpisane w 1978 roku na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Doceniono już wówczas jego Stare Miasto z Wawelem, Stradomiem i Kazimierzem. Jest to jeden z 15 obiektów tej rangi w Polsce i unikatowy w skali Europy.   

Wielokulturowe dziedzictwo Krakowa obejmuje nie tylko zabytki nieruchome i ruchome, ale także żywą tkankę społeczną-jego mieszkańców dawnych i obecnych.   

Niestety, przez ostatnie kilkanaście lat drastycznie zmienił się wizerunek naszego miasta. Kraków stał się stolicą rozrywki i nocnego życia. Alkohol jest wszechobecny.    

Od 2004 r. z Dzielnicy I wyprowadziło się ok. 16 tys. osób z 49 tys. jej dotychczasowych mieszkańców, często żyjących tu od pokoleń.   

Jednym z głównych powodów ich dramatycznych decyzji była i jest uciążliwość życia w sąsiedztwie ogromnej ilości restauracji, pubów, klubów, hosteli i całodobowych sklepów z alkoholem.  Ten wyjątkowy obszar miasta jest obecnie najbardziej niebezpieczny i znajduje się w stanie głębokiego kryzysu społecznego. Likwidowane są ośrodki zdrowia, apteki, kina, a nieustannie przybywa miejsc pod wynajem krótkoterminowy i lokali, co zwiększa napływ turystów w dużej mierze nastawionych na korzystanie z nocnej oferty rozrywkowo-alkoholowej Krakowa. Niewielki obszar Starego Miasta i Kazimierza narażony jest na przekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu oraz nieustanne naruszanie norm społecznych. Zakłócania porządku i ciszy nocnej związane są wyjątkowo często ze sklepami całodobowo sprzedającymi alkohol. Ten bezcenny obszar stał się nieprzyjazny nie tylko dla mieszkańców ale także dla turystów zainteresowanych żywym organizmem miasta, a nie tylko „pijalnią wódki i piwa”.       

Głęboko zaniepokojeni wnosimy o ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie Dzielnicy I w godz. 22-6.

Nie można tego błędnie interpretować jako prohibicję, gdyż alkohol nadal będzie dostępny w ogromnej ilości lokali gastronomicznych Starego Miasta w dotychczasowym zakresie oraz w sąsiednich dzielnicach.  Nie istnieje zatem niebezpieczeństwo powstania miejsc jego nielegalnej sprzedaży.   

Wpływy z koncesji w całości muszą zostać wydane przez gminę na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Nie są więc w żaden sposób wartością dla budżetu miasta i nie mogą być argumentem przeciwko proponowanym ograniczeniom. Natomiast wydatki z budżetu państwa na pokrycie skutków spożywania alkoholu 4-krotnie przewyższają wpływy z akcyzy.    

Jak z kolei dowodzą liczne badania – ograniczenie dostępności alkoholu wpływa znacząco na obniżenie jego spożycia. Dla mieszkańców jest to jeden z obecnych priorytetów, a dla Rady Miasta powinno stać się to realizacją rządowych założeń profilaktycznych oraz realizacją zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wprowadzenie ograniczeń w zakresie godzin sprzedaży alkoholu w sklepach wpłynie pozytywnie na dochody miasta, poprzez zmianę profilu turysty z imprezowicza korzystającego z nieuregulowanego rynku najmu krótkoterminowego i taniego alkoholu oraz generującego koszty społeczne i ekonomiczne, na turystę świadomego wartości naszego Miasta korzystającego z szerokiej oferty kulturalnej i usługowej. Takie ograniczenie wpłynie więc korzystnie na wizerunek miasta i jego renomę.   

Zwracamy się zatem do Rady Miasta Krakowa o ochronę praw mieszkańców do godnego życia i nocnego wypoczynku. Chcemy wychowywać nasze dzieci w mieście zrównoważonego rozwoju. Chcemy wspólnie decydować o przyszłości Krakowa   

 


MIESZKAŃCY KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKÓW    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam MIESZKAŃCY KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKÓW do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook