Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Cały okres Tytuł petycjiUtworzone
430 430 List do Gazety Wrocławskiej
List otwarty do redaktora naczelnego Gazety Wrocławskiej Pana Arkadiusza Franasa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: „Art. 32. 1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Szanowny Panie Redaktorze, W ostatnich miesiącach w Gazec...
2014-07-05
414 423 Petycja przeciwko wycince drzew w Cieszynie
Petycja do Burmistrza miasta Cieszyna Mieczysława Szczurka Sprzeciwiamy się zarządzeniu nr 0050.283.2014 burmistrza miasta Cieszyna Mieczysława Szczurka z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn. Wycinkę alei drzew przy ulicy Sienkiewicza (rosnących w obrębie pasa drogowego) uważamy za nieuzasadnioną i niepotrzebną. N...
2014-04-25
412 418 WALCZYMY O GODNE ŻYCIE DZIECI
Szanowna Pani Premier   Z wielkim niepokojem obserwujemy działania polskiego rządu, szpitali, lekarzy, pielęgniarek wobec opieki nad małymi dziećmi w szpitalach, przychodniach i innych ośrodkach leczniczych. Kierujemy się dobrem każdego dziecka i ich rodziców. Występujemy imieniu swoim i rodziców, którzy do tej pory musieli samotnie bronić się o dobro swojego dziecka w urzędach, szpitalach a także...
2014-11-09
408 408 Protest przeciw próbie zawłaszczenia RBO na 2015 r. dla jednej inwestycji
  Wyrażamy stanowczy sprzeciw, aby inwestycja zgłoszona w dużej mierze przez wysokich urzędników rzeszowskiego magistratu pod nazwą: „Budowa fontanny, strumienia i sceny wraz z infrastrukturą w Parku Papieskim” była realizowana z pieniędzy przeznaczonych na przyszłoroczny Rzeszowski Budżet Obywatelski. Budżet obywatelski powstał przede wszystkim po to, aby pobudzać inicjatywy obywatelskie i aby mo...
2014-06-15
408 8 561 Chcemy ekspresowej drogi S6
Głos w sprawie S6 Ja niżej podpisany, popieram akcję społeczną Głosu Dziennika Pomorza o pilną inwestycję w nadbałtycką arterię ze Szczecina, przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Lębork do Trójmiasta. Oczekujemy, że budowa ekspresowej drogi S6 znajdzie się w rządowych planach i zostanie potraktowana jako jeden z priorytetów inwestycyjnych w latach 2014-2020. Ma to ogromne znaczenie dla teraźniejszo...
2013-05-15
407 419 Bezpłatna komunikacja miejska w Białymstoku
My, niżej podpisani, domagamy się od Prezydenta Miasta Białegostoku zwolnienia  mieszkańców miasta z obowiązku opłaty za przejazd autobusami komunikacji miejskiej – liniami miejskimi 10, 15, 16, 18, 19 i 20.   Autobusy tych linii przejeżdżają przez centrum miasta oraz dowożą mieszkańców do kluczowych punktów w Białymstoku, to jest: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniewrsytetu Medycznego, Politechniki...
2014-08-02
390 603 Sprzeciw wobec likwidacji stadionu
PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ My, niżej podpisani mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju jesteśmy bardzo oburzeni planami zapisanymi bez konsultacji z mieszkańcami Jastrzębia Zdroju w Strategii Rozwoju Miasta do 2020 r., dotyczącymi przeniesienia Stadionu Miejskiego na ul. Kościelną i zlikwidowanie dotychczasowego stadionu przy ul. Harcerskiej. Stadion Miejski przy ul. Harcerskiej jest jedn...
2013-12-28
387 424 Przyjazd starego Magcon do Polski
Petycja o przyjazd  Jacka Johnsona, Jacka Gilinsky'ego, Aarona Carpentera, Nasha Griera, Camerona Dallasa, Taylora Caniffa, Shawna Mendesa, Matta Espinosy, Cartera Reynoldsa, Hayesa Griera, Mahogany Lox i Jacoba Whitesidesa do Polski....
2014-12-06
387 440 Petycja przeciwko budowie oczyszczalni ścieków nad rzeką Świder
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa           Organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy Powiatu Otwockiego sprzeciwiają się budowie oczyszczalni ścieków w zaplanowanej przez władze Józefowa lokalizacji nad rzeką Świder. Administracja miasta Józefów dąży do wybudowania w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Świder oczyszczalni ścieków z rur...
2014-11-07
383 382 Nocne autobusy w Zamościu
Składamy petycję do zarządu MZK w Zamościu o utworzenie we wcześniej wspomnianym mieście nocnych linii autobusowych. Swoją prośbę motywujemy tym, że nasze miasto ma wygórowane ceny biletów, które nie są proporcjonalne do usług MZK. W innych miastach (np. Lublin), cena biletu jest podobna, a nawet niższa. Tylko weźmy pod uwagę, że komunikacja w Lublinie jest na o wiele większym poziomie. Są to lini...
2014-05-29
Facebook