Najpopularniejsze petycje

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | Obecny rok (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2015 Cały okres Tytuł petycjiUtworzone
24 265 24 483 Dość rządów lobby myśliwskiego! List otwarty do Premier Kopacz
                  Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów     Do wiadomości: Poseł Rafał Grupiński, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Poseł Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu       Szanowna Pani Premier!   Czy godziłaby się Pani na to, aby w polowaniach brały udział kilkuletnie dzieci, patrząc na drastyczne sceny zabijania, dobijania i patroszenia dzikich zwierząt?   Czy akceptow...
2015-05-03
16 726 17 185 STOP dla zniszczenia warszawskiego Teatru Kamienica
Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie, Sympatycy Teatru Kamienica!   Teatr Kamienica ma się bardzo dobrze, jesteśmy wypłacalni, robimy kolejne premiery, utrzymujemy 300 rodzin, dając ludziom pracę. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność charytatywną: dla dzieci, chorych, niepełnosprawnych oraz bezdomnych. Pracujemy na promocję tego miasta, jako jedyni zbudowaliśmy makietę przedwojennej Warszawy o po...
2015-09-24
11 759 12 723 Dość kłamstw o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki! List otwarty do Prezydenta RP.
Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent RP   Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów RP Minister Sprawiedliwości RP Prokurator Generalny RP   Szanowny Panie Prezydencie! Czy niepodważalnie słuszne procesy: beatyfikacyjny i kanonizacyjny księdza Jerzego Popiełuszki mogą nam zastąpić obiektywną prawdę o okolicznościach Jego śmierci? Czy ktoś poza Waldemarem Chorostowskim potrafiłby w tak niezwykłych okoli...
2015-09-22
8 613 8 613 Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP (Zamknij)
Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej   Szanowny Panie Prezydencie,   zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 września 1996 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim nr 6 (poz. 47) z t.r., Jan Tomasz Gross został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak głosi przepis art. 13 ust. 1 Ustawy z 16 października 1992 roku o orderach i odz...
2015-09-16
6 358 6 366 Petycja w sprawie stworzenia toru asfaltowego dla Lublina!
Każdy kto potrzebuje obiektu w postaci toru asfaltowego na którym będą mogły odbywać się treningi, szkolenia, zawody, samochodowe, kartingowe, motocyklowe oraz szeroko pojęte imprezy motoryzacyjne proszony jest o podpisanie.   https://www.facebook.com/RepresentStreet...
2015-01-22
6 334 17 763 Petycja ws. świeckości Rzeczypospolitej Polskiej
Do: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8   My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy przestrzegania Konstytucji RP przyjętej w ogólnonarodowym referendum w 1997 roku. Z całą mocą przypominamy, że Konstytucja gwarantuje równe prawa zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym. Art. 25 mówi „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawa...
2014-08-01
6 315 6 415 TVN Fakty! Żądamy sprostowania reportażu o kotach z dnia 29.05.
Nawiązując do programu informacyjnego Fakty wyemitowanego dnia 29 maja 2015r przez stacje TVN żądamy sprostowania i rzetelnego przedstawienia informacji dotyczącej roznoszenia chorób przez koty i ryzyka zarażania nimi ludzi. Żądamy również podania źrodła informacji na temat częstotliwości występowania wymienionych w reportażu chorób u kotów domowych. Od każdego zwierzęcia można się zarazić choro...
2015-05-29
6 304 6 421 Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
Szanowna Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104   Apel do władz Miasta Łodzi Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o działaniach eksmisyjnych Miasta Łodzi skierowanych przeciwko Muzeum Książki Artystycznej i Fundacji Correspondance des Arts mających siedzibę przy ul. Tymienieckiego 24 na terenie obiektu będącego własnością Skarbu Państwa. Placówka jest mie...
2015-12-04
6 210 6 334 ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЛАСТИ(22 октомври 2015 г.)   Защитете авторите, запазете авторското право!       Нека го кажем направо: ние, авторите на книги, не разбираме настоятелното ви желание да „реформирате“ на всяка цена авторското право в Европа. Европейската комисия се прицелва в грешна мишена, когато атакува авторското право, за да улесни въвеждането на „единен...
2015-10-26
6 210 6 334 CARTA OBERTA DELS AUTORS DEL LLIBRE EUROPEU
A les instàncies europees, Carta oberta dels autors del llibre europeu (22 octubre 2015)   Protegiu els autors, preserveu el dret d’autor!                   Diguem-ho clar i català: nosaltres, autors del llibre, no entenem la vostra insistència a voler “reformar” a tota costa el dret d’autor a Europa.            La Comissió europea s’equivoca de blanc en atacar el dret d’autor per afavorir la em...
2015-10-26
6 210 6 334 Otevřený dopis evropských autorů knih
  Otevřený dopis evropských autorů knih evropským instancím (22. října 2015) Chraňte autory, zachovejte autorské právo!   Řekněme to otevřeně: my, autoři knih, nechápeme, proč tak tvrdošíjně a za každou cenu chcete „reformovat“ autorské právo v Evropě. Když se Evropská komise zaměřila na autorské právo, aby podpořila vznik „jednotného elektronického trhu“, zvolila špatný terč. Vždyť  nezbytnou...
2015-10-26
6 210 6 334 ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE
  ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE TIL DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER (22. oktober 2015)   Beskyt forfatterne, bevar ophavsretten!       Vi, Europas forfattere, forstår simpelthen ikke, hvorfor I er så opsatte på at ”reformere” ophavsretten i Europa for enhver pris. Europa-Kommissionen vælger det forkerte mål, når den går efter ophavsretten i et forsøg på at fremme et ”digitalt indre marked”. Ophav...
2015-10-26
6 210 6 334 OFFENER BRIEF DER AUTORiNNEN EUROPAS
 OFFENER BRIEF DER AUTORiNNEN EUROPAS AN DIE EUROPÄISCHEN BEHÖRDEN (22. Oktober 2015)      Schützen Sie das Urheberrecht, das Recht der Autorinnen und Autoren!       Um es mit aller Klarheit zu sagen: Wir Autorinnen und Autoren verstehen nicht, warum die Europäische Union auf eine „Reform“ des Urheberrechts in Europa drängt. Die Europäische Kommission verfehlt ihr Ziel, wenn sie dem Urheberrec...
2015-10-26
6 210 6 334 Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων
Προς τις Ευρωπαϊκές αρχές, Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων (22, Οκτωβρίου 2015)   Προστατέψτε τους συγγραφείς,διαφυλάξτε τα συγγραφικά δικαιώματα!       Ας το πούμε θαρρετά: εμείς, οι δημιουργοί του βιβλίου, δεν κατανοούμε την επιμονή σας να «μεταρρυθμίσετε» πάση θυσία, τα συγγραφικά δικαιώματα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αστοχεί όταν τα βάζει με τα συγγραφικά δικαιώματα για να ευ...
2015-10-26
6 210 6 334 EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER
EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER TO THE EU AUTHORITIES (October, 22nd 2015)    Copyright spells authors' rights       Let us speak plainly: we writers do not understand the EU’s insistence on “reforming” copyright/authors’ rights in Europe.   The European Commission has chosen the wrong target in attacking authors’ rights in order to encourage the emergence of a “Digital Single Market”, when it is...
2015-10-26
6 210 6 334 CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS
CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS A LAS AUTORIDADES EUROPEAS (22 de Octubre de 2015)   ¡ Protejan a los autores, mantengan los derechos de autor !   Digámoslo francamente: nosotros, los autores de libros, no entendemos su insistencia de querer « reformar » a cualquier precio los derechos de autor.     La Comisión Europea se confunde de objetivo cuando la toma con los derechos de autor para...
2015-10-26
6 210 6 334 Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje
Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje Euroopan päättäjille (22. lokakuuta 2015)    Suojelkaa tekijöitä suojaamalla tekijänoikeudet!   Me kirjallisuuden tekijät emme suoraan sanottuna ymmärrä Euroopan unionin itsepintaista pyrkimystä ”uudistaa” tekijänoikeuksia Euroopassa keinolla millä hyvänsä. Euroopan komissio on valinnut väärän kohteen käydessään tekijänoikeuksien kimppuun hel...
2015-10-26
6 210 6 334 LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS
LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS AUX INSTANCES EUROPÉENNES (22 octobre 2015)      Protégez les auteurs, préservez le droit d’auteur !     Disons-le franchement : nous, les auteurs du livre, ne comprenons pas votre insistance à vouloir à tout prix « réformer » le droit d’auteur en Europe.     La Commission européenne se trompe de cible quand elle s’en prend au droit d’auteur pour fa...
2015-10-26
6 210 6 334 OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA
OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA         Recimo to otvoreno: mi, autorice i autori, ne razumijemo ustrajavanje EU na tome da pod svaku cijenu provede „reformu“ zaštite autorskih prava u Europi. Europska komisija promašila je cilj okomivši se na autorska prava kako bi potakla stvaranje „jedinstvenog digitalnog tržišta“, budući da su upravo autorska prava ključan uvjet za stvaranje književ...
2015-10-26
6 210 6 334 Az európai szerzők nyílt levele
Az európai szerzők nyílt levele az európai döntéshozókhoz (2015. október 22.) Védjék meg a szerzőket, őrizzék meg a szerzői jogot! Mondjuk ki nyíltan: mi, európai szerzők, nem értjük, hogy Önök miért akarják mindenáron „megreformálni” a szerzői jogot. Az Európai Bizottság célt téveszt, amikor a szerzői jog megnyirbálásával akarja elősegíteni az „egységes digitális piac” kiépülését, hiszen szer...
2015-10-26
6 210 6 334 Opið bréf frá evrópskum rithöfundum
Til evrópskra ráðamanna, Opið bréf frá evrópskum rithöfundum (22. Október 2015)   Verndið rithöfundana, verjið höfundarréttinn!                     Verum hreinskilin: Við rithöfundarnir skiljum ekki þessa áherslu á það að vilja með öllum ráðum „endurbæta“ höfundarréttinn í Evrópu.               Framkvæmdastjórn Evrópuráðsins beinir spjótum sínum að röngu marki þegar hún ræðst á höfundarréttinn ti...
2015-10-26
6 210 6 334 LETTERA APERTA DEGLI SCRITTORI EUROPEI
 LETTERA APERTA DEGLI SCRITTORI EUROPEI ALLE AUTORITA EUROPEE (22 ottobre 2015)   Il Diritto d’Autore è il Diritto degli Autori     Sia detto francamente: noi, autori di libri, non comprendiamo la vostra insistenza a voler ad ogni costo “riformare” il diritto d’autore in Europa. La Commissione Europea sbaglia bersaglio quando se la prende con il diritto d’autore per favorire la creazione di un “me...
2015-10-26
6 210 6 334 EUSKARA : europako liburu-egileen gutun irekia
EUROPAKO LIBURU-EGILEEN GUTUN IREKIA EUROPAR INSTANTZIEI (2015 eko urriak 22)       Babestu egileak, zaindu egile-eskubidea!         Esan dezagun argi: guk, liburu-egileok, ez dugu ulertzen zertara datorren Europan egile-eskubideak kosta ahala kosta «erreformatu» behar hori.   Europako Batzordeak okerreko jomuga hautatu du, «merkatu digital bakar» bat sustatzearren egile-eskubideei eraso egitea...
2015-10-26
6 210 6 334 Atviras Europos autorių laiškas
Atviras Europos autorių laiškas ES valdžios institucijoms (22 10 2015)         Ginkit autorius, saugokit autorines teises!   Kalbėkime atvirai: mums, knygų autoriams, nesuprantamas primygtinis jūsų noras žūtbūt „reformuoti“ autorines teises Europoje.      Europos Komisija, imdamasi autorinių teisių, kad sudarytų palankias sąlygas „ypatingai skaitmeninei rinkai“, renkasi ne tą taikinį – juk autor...
2015-10-26
6 210 6 334 ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ДО ВЛАСТИТЕ ВО ЕУ (22 октомври 2015)   Копирајт, или авторски права, значи права на авторите     Ајде да зборуваме отворено: ние писателите не го разбираме настојувањето на ЕУ врз „реформирање“ на авторските права и правата на писателите во Европа. Европската комисија одбра погрешна цел напаѓајќи ги правата на авторите со цел да го поттикне подемот на „Единст...
2015-10-26
6 210 6 334 OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS
OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS AAN DE EUROPESE INSTANTIES (22 oktober 2015)     Bescherm de schrijver, behoud het auteursrecht!     Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij schrijvers begrijpen niet waarom de Europese Unie vasthoudt aan een ‘hervorming’ van het auteursrecht in Europa.   Als de Europese Commissie de groei van een ‘open digitale markt’ nastreeft, richt ze met de vo...
2015-10-26
6 210 6 334 ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE
TIL EUROPEISKE MYNDIGHETER ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE (22 oktober 2015)     Opphavsretten trygger forfatterne     Vi, Europas forfattere, forstår ikke hvorfor man er så opptatt av å ”reformere” opphavsretten i Europa for enhver pris. Europakommisjonen har valgt seg feil mål når den vil ofre opphavsretten for å kunne skape ”et digitalt indre marked”; opphavsretten er forutsetningen fo...
2015-10-26
6 210 6 334 LIST OTWARTY PISARZY EUROPEJSKICH
List otwarty pisarzy europejskich autorzy książek do władz europejskich (22 października 2015)     Chrońcie twórców, zachowajcie prawo autorskie!       Powiedzmy otwarcie: my, pisarze nie rozumiemy powodów nacisku by za wszelką cenę zreformować prawa autorskie w Europie.   Komisja Europejska myli się co do celu, gdy zabiera się za prawa autorskie aby wspomóc "jednolity rynek elektroniczny", gdyż...
2015-10-26
6 210 6 334 CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS
PARA AS INSTANCIAS EUROPEIAS, CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS (22 de outubro de 2015)    Protegei os autores, preservai o Direito de Autor!       Falemos abertamente: nós, autores do livro, não entendemos por que insistis em querer “reformar” a todo o custo o Direito de Autor na Europa. A Comissão Europeia engana-se no alvo ao atacar o Direito de Autor para favorecer a emergência de u...
2015-10-26
6 210 6 334 SCRISOARE DESCHISĂ A AUTORILOR DE CARTE
Scrisoare deschisă a autorilor de carte europeni către instanţele europene (22 octombrie 2015)     Protejaţi autorii, apăraţi drepturile de autor!       Să o spunem cinstit: noi, autorii de carte, nu înţelegem insistenţa instanțelor UE de a dori cu orice preţ „reformarea” drepturilor de autor în Europa. Comisia Europeană se înşală asupra ţintei atunci cînd se leagă de drepturile de autor pentru...
2015-10-26
6 210 6 334 Otvorený list európskych autorov knižných
Otvorený list európskych autorov knižných diel európskym inštitúciám (22. októbra 2015)   Chráňte autorov, obraňujte autorské právo!       Povedzme otvorene: my, knižní autori, nechápeme nástojčivosť, s akou chcete za každú cenu „reformovať“ autorské právo v Európe. Keďže autorské právo je nevyhnutnou podmienkou tvorby diel, Európska komisia si mýli cieľ, keď sa zameriava práve naň, aby podporil...
2015-10-26
6 210 6 334 ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV
ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV EVROPSKIM OBLASTEM (22.10.2015)   Zaščitite avtorje, ohranite avtorske pravice!   Spregovorimo odkrito: mi, avtorji knjig, ne razumemo, zakaj hočete za vsako ceno “reformirati” avtorske pravice v Evropi. Evropska komisija se je lotila zadeve na napačnem koncu, ko se je spravila na avtorske pravice, da bi pospešila nastanek “enotnega digitalnega trga”, saj so avt...
2015-10-26
6 210 6 334 ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE
ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE TILL EU:S MYNDIGHETER (22 oktober 2015)   Skydda upphovsmännen och bevara upphovsrätten!     Låt oss vara ärliga – vi författare förstår inte varför ni till varje pris vill “reformera” upphovsrätten i EU. Europeiska kommissionen skjuter över målet när den ger sig på upphovsrätten för att kunna skapa en “inre marknad för e-böcker”, eftersom upphovsrätten är en gr...
2015-10-26
6 210 6 334 AVRUPALI YAZARLARDAN AB YETKİLİLERİNE AÇIK MEKTUP
AVRUPALI YAZARLARDAN AB YETKİLİLERİNE AÇIK MEKTUP (22 EKIM 2015)     TELİF HAKKI YAZAR HAKKI DEMEKTİR     Açıkça söyleyelim: Biz yazarlar,  Avrupa'daki telif/yazar haklarında her ne pahasına olursa olsun "reform yapma" ısrarınıza anlam veremiyoruz. Avrupa Komisyonu, bir "Dijital Tek Pazar"ın oluşmasını desteklemek amacıyla yazar haklarına saldırmakla yanlış bir hedef seçmiştir, zira  yazar hakla...
2015-10-26
5 822 5 880 Petycja do władz Wrocławia w obronie Wyspy Słodowej i kamienicy na Wyspie
  WYSPA SŁODOWA - OTWARTA PRZESTRZEŃ DLA WOLNOŚCI I KULTURY Nie dla prywatyzacji Wyspy! Tak dla kultury i wolności na Wyspie!   Wyspa Słodowa to unikatowe miejsce, znajdujące się w sercu Wrocławia, tak bardzo wyróżniające się pośród krajobrazów innych miast. Jest to jednocześnie miejsce posiadające autonomię w swoim DNA - odizolowane od reszty miasta meandrami Odry. Adres Wyspa Słodowa 7 to tak...
2015-01-25
5 809 5 809 Petycja na rzecz budowy stacji metra na Białołęce. (Zamknij)
Warszawa, dnia …. lipca 2015 roku                                                                                                                                                                             Pani                                                                                                                                              Hanna Gronkiewicz–Waltz                        ...
2015-07-08
5 609 5 624 Nie dla nagonki na dr Bachańskiego
Sznowny Panie Ministrze Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec działań stosowanych przez IPCZD wobec dr Bachańskiego i jednocześnie zaapelować do Pana o pozwolenie dla Pana doktora na kontynuowanie badań nad zastosowaniem medycznej marihuany. Działania stosowane przez IPCZD podchodzą pod mobbing, pan doktor jest prześladowany, tylko i wyłącznie za swoje poglądy dot zastosowania leczniczej marihuany...
2015-08-18
5 508 5 548 Nie w naszym imieniu!
List otwarty przeciwko wypowiedziom ministrów rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uchodźców. Nie w naszym imieniu! Nie chcemy Polski zamkniętej i ograniczonej, w której przedstawiciele polskiego rządu nie rozumieją zjawisk zachodzących na świecie i mylą uchodźców z terrorystami. Uchodźcy nie są terrorystami. Są ofiarami terrorystów. Nie wolno nam ignorować ich cierpienia. Krew, która płynęła...
2015-11-17
5 219 5 219 Stop gwałtom! (Zamknij)
Warszawa, 30.06.2015 Do: Elżbiety Gelert, Dyrektorki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Komendy Policji w Elblągu Prokuratury Rejonowej w Elblągu    Wyrażamy swoje głębokie oburzenie dla sposobu, w jaki wszelkie instytucje, które zobowiązane są do pomocy i wsparcia potraktowały panią Aleksandrę, brutalnie zgwałconą przez dwóch ratowników medycznych podczas wyjazdu służbowego, na którym p...
2015-06-30
5 023 5 036 Protest przeciwko likwidacji kaplicy Jerzego Nowosielskiego
Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, W dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku, w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży, podczas których nasze miasto będzie gościło Papieża oraz wiernych z całego świata.    Niestety, przygotowując się do spotkania z Papieżem, Kapituła Katedry Wawelskiej  zdecydowała się na kroki, których ofiarami padną Fundacja Św. Włodzimierza...
2015-03-10
4 439 6 917 Petycja o wprowadzenie jednej opłaty wędkarskiej na całą Polskę
Petycja skierowana do Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Ul. Twarda 42 00-831 Warszawa Ja niżej podpisany popieram petycję o wprowadzenie jednej opłaty za wędkowanie na wszystkich wodach  PZW.   Wnoszę do Zarządu PZW o wprowadzenie: JEDNEJ OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI I TYM SAMYM ZNIESIENIE DOPŁAT ZA WĘDKOWANIE W INNYCH OKRĘGACH P.Z.W. NIŻ OKRĘG  DO ,KTÓREGO SIĘ PRZYNALEŻY. ZMI...
2014-09-14
4 216 4 217 NIE dla "Nocnych Wilków" НЕТ для "Ночных волков" PL, RU, EN
P E T Y C J A   Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Grzegorz Schetyna            00- 580 Warszawa                     Al. J.Ch. Szucha 23                     Szanowny Panie,   parę dni temu pojawiła się informacja, iż gang motocyklowy z Krymu (pod nazwą „Nocne Wilki”) zamierza pod koniec kwietnia przejechać przez Polskę do Czech, a potem do Niemiec. Jak Panu zapewne wiadomo, szef gangu, niejaki Al...
2015-04-10
4 216 4 226 Ósmy sezon Prawa Agaty
Pod tą petycją podpisuje się każdy kto chce, aby najlepszy serial TVN "Prawo Agaty" doczekał się kontynuacji, czyli 8 serii. Serial ten ma stałą i wierną publiczność, a fanów wciąż przybywa Jest to jedyny dobrze wyreżyserowany i oprawiony doskonałą muzyką serial w Polsce! Aktorzy są dobrani perfekcyjnie - piękna Agnieszka Dygant i przystojny partnerujący jej Leszek Lichota. Zjawiskowa Daria Widaws...
2015-04-09
4 096 4 304 TAK DLA GIMNAZJUM
My, nauczyciele, rodzice i wszyscy, dla których ważne jest kształcenie młodego pokolenia Polaków, opowiadamy się za utrzymaniem gimnazjów i stanowczo protestujemy przeciwko, zapowiadanej przez Panią Minister Edukacji, ich likwidacji. Powrót do dawnego systemu, z ośmioklasową szkołą podstawową, skróciłby o rok kształcenie ogólne młodego pokolenia, pogłębiając społeczne nierówności. W ciągu...
2015-12-07
3 973 4 138 Petycja do Ministra Kultury w obronie Stadionu Olimpijskiego
Podpisuję się pod petycją do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obronie zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu STOP! prywatyzacji Stadionu Olimpijskiego! STOP! niszczeniu zabytkowego kompleksu sportowego! TAK! dla sportu i rekreacji w przestrzeni publicznej Stadionu Olimpijskiego!   CHCEMY ŻEBY ZESPÓŁ STADIONU OLIMPIJSKIEGO POZOSTAŁ PUBLICZNYM MIEJSCEM AKTYWNEGO WYPO...
2015-03-27
3 787 5 199 Budowa Cmentarza dla Zwierząt na terenie Krakowa
Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Szanowny Panie Prezydencie! Kiedy odchodza nasi czworonożni przyjaciele, psy i koty, chcemy się z nimi godnie pożegnać, a nie oddawać ich do utylizacji. Nierozwiązany od lat problem braku grzebowiska dla Zwierząt w Krakowie stawia mieszkańców w sytuacji bez wyjścia i zmusza ich do łamania p...
2014-11-03
3 785 3 785 Petition gegen die Misshandlung und Grausamkeit gegenüber den Tieren im Tierheim in Szczecin (Zamknij)
Szczecin, 22. Juni 2015 Sehr geehrter Herr Piotr Krzystek Präsident der Stadt Szczecin Zur Kenntnisnahme: Ortbeirat Szczecin Paweł Adamczyk Leiter der Abteilung der Kommunalwirtschaft und Umwelt Tomasz Wawrzyńczak Leiter der Anstalt kommunaler Dienstleistungen Sehr geehrter Herr Präsident der Stadt Szczecin, Sind Sie mit der Grausamkeit einverstanden, mit der statt mit Empathie und me...
2015-06-21
3 785 3 785 W sprawie nieprawidłowości i okrucieństwa wobec zwierząt w Schronisku w Szczecinie (Zamknij)
Petycja w sprawie nieprawidłowości i okrucieństwa wobec zwierząt w Schronisku w Szczecinie   link do strony protestu: https://www.facebook.com/events/495455840604624/?object_id=495455840604624&event_action_source=48   Szczecin, dn. 22 czerwca 2015 r. Szanowny Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Do wiadomości: Rada Miasta Szczecin Paweł Adamczyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Komuna...
2015-06-21
3 693 3 693 APEL PRZECIWKO PLANOM UNICESTWIENIA REDUTY ORDONA (Zamknij)
Warszawa, 18 marca 2015 roku   Do władz Rzeczypospolitej Polskiej     APEL PRZECIWKO PLANOM UNICESTWIENIA REDUTY ORDONA     My, obywatele Polski, stanowczo protestujemy przeciwko planom zniszczenia Reduty Ordona.  Apelujemy o przyłączenie się do naszego protestu przez podpisanie petycji.  Każdy głos przysłuży się sprawie ochrony bohatersko bronionego szańca upamiętnionego wierszem Adama Mickiewicz...
2015-03-18
3 621 3 621 NIE dla likwidacji stada bizonów w Kurozwękach. (Zamknij)
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zezwolił: „Panu Jean Martin Popielowi, na przetrzymywanie, hodowlę i rozmnażanie w gospodarstwie w Kurozwękach, przy ul. Zamkowej 3, 28-200 Staszów, do 85 osobników bizona amerykańskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2030roku”     Po 15 latach w Kurozwękach zamieszkają żubry. Otrzymaliśmy więcej czasu by przekształcić naszą hodowle. Jesteśmy z...
2015-06-18
Facebook