Najpopularniejsze petycje w 2018 - Polska

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Tak dla ronda w Wołominie

Apelujemy do Władz Samorządowych o podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu wybudowania skrzyżowań o ruchu okrężnym u zbiegu ulic:- Łukasiewicza/Geodetów- Wileńska/ Niepodległości/ Szosa Jadowska. Obecna organizacja ruchu w w/w miejscach w Wołominie, prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i jest przyczyną powstawania kilkuset metrowych korków i zatorów. Zwracamy się do burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan o natychmiastowe podjęcie działań mogących w realny sposób przyczynić się do wybudow

Utworzone: 2018-06-22 Statystyki

List otwarty do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie

[for English, scroll down]   Andrzej Betlej i Andrzej Szczerski,                                                                            Dyrektorzy Muzeum Narodowego w Krakowie   Szanowni Panowie,   Obserwując narastające w naszym kraju nastroje nacjonalistyczne, faszystowskie, a nawet nazistowskie, pragniemy jako przedstawiciele świata kultury i nauki — a przede wszystkim jako obywatelki i obywatele — zwrócić się do Panów z propozycją organizacji dużej międzynarodowej wystawy prezentującej s

Utworzone: 2018-01-29 Statystyki

List otwarty w sprawie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, jednostki zamiejscowej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Jej Magnificencja Prof. dr hab. Dorota Segda Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie do wiadomości Szanownej Pani Wandy Zwinogrodzkiej Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szanownego Pana Damiana Bartyli Prezydenta Miasta Bytomia Magnificencjo, Wielce Szanowna Pani Rektor, My, ludzie kultury, reprezentujący między innymi środowisko tańca i teatru oraz widzowie i uczestnicy kult

Utworzone: 2018-06-02 Statystyki

Petycja w sprawie ożywienia Starego Miasta w Ostrołęce.

Prezydent miasta OstrołękiPl. Bema 107-410 Ostrołęka Z roku na roku ostrołęcka starówka popada w zapomnienie. Kilkanaście lat temu podjęto decyzję o przywróceniu ruchu kołowego na deptaku. Miasto od tego czasu, pomimo wielu apeli, nie podjęło jakichkolwiek rozmów na temat przyszłości naszej starówki. Ostrołęka do niedawna słynęła z drobnego handlu. Dziś lokali przy ul. Głowackiego do wynajęcia jest mnóstwo. Przedsiębiorcy nie mogą praktycznie liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony miasta. Zde

Utworzone: 2018-03-18 Statystyki

Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż torów kolejowych na wysokości osiedla Złocień w Krakowie

Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa   Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż torów kolejowych na wysokości osiedla Złocień w Krakowie.   Szanowny Panie Ministrze.    Jako przedstawiciele mieszkańców osiedla Złocień w Krakowie zwracamy się do Pana z prośbą o pilne rozszerzenie inwestycji polegającej na modernizacji trasy kolejowej realizowanej na wysokości os. Złocień o budowę ekranów dźwiękochłonnych. Rozpoczęcie robót, a

Utworzone: 2018-10-16 Statystyki

List do kanclerza SGH, doktora Marcina Dąbrowskiego, w sprawie Domów Studenckich

Szanowny Panie Kanclerzu, Jako Przewodniczący Komisji ds. Akademików Samorządu Studentów SGH chciałbym zwrócić Pańską uwagę na liczne zaniedbania, jakie mają miejsce w kształtowaniu polityki Uczelni względem domów studenckich. O wielu z nich był Pan informowany już wcześniej, więc brak podjęcia akcji w tym zakresie uznaję za wystarczający powód, by niniejszy list stał się listem otwartym. Nie zamierzam oceniać przyczyn sytuacji; chciałbym jedynie by przeanalizował Pan chronologiczny przebieg zmi

Utworzone: 2018-12-02 Statystyki

Poparcie działań w doprowadzeniu do pozytywnego zakończenia postępowania związanego z dopuszczeniem do użytkowania zadaszenia dwóch kortów tenisowych lekką konstrukcją w Cygańskim Lesie w Bielsku B

Liczymy na Wasze wsparcie, ponieważ zamierzamy walczyć o korty Cygańskim Lesie pisząc pisma do Rady Osiedla, Rady Miasta, Prezydenta Miasta i innych instytucji mogących nam w tym pomóc. W 2016 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Architektury w Bielsku Białej i pod koniec sierpnia 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia zgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Producent i wykonawca hali  swoje prace na naszym obiekcie zakończył w grudni

Utworzone: 2018-09-08 Statystyki

Ratujmy rezerwat Łęgi Oborskie i Łąki

Nasza natura jest dla pokoleń. Petycja do władz gminy Konstancin-Jeziorna o zaprzestanie degradacji Rezerwatu Przyrody Łęgi Oborskie i utworzenie na Łąkach Oborskich Parku Przyrodniczego. Czy my mieszkańcy chcemy być dalej dumni ze swojego wyjątkowego w skali Regionu środowiska naturalnego? Czy dalej będziemy mogli pokazywać naszym dzieciom cudowny bagienny las, pływające wśród rzęsy zaskrońce, unikatową rosiczkę i potęgę kwitnących wiosną rzadkich kwiatów? Czy łąka, z jej różnorodnością roślin,

Utworzone: 2018-11-25 Statystyki

Zachowajmy zieleń na Służewcu!

Warszawa, 09/05/2017 Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. WarszawyPan Bogdan Olesińskii v-ce BurmistrzPan Krzysztof RinasRakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa Szanowni Panowie Burmistrzowie,Mieszkańcy niedawno powstałych osiedli mieszkalnych w rejonie Służewca Biurowego zwracają się do Panów z petycją o wpłynięcie na zmianę decyzji podległemu Panom Wydziału Architektury, który wbrew stronie społecznej, budującym wokół deweloperom, a także wbrew planom Zarządu Zieleni miasta Warszawy, a także Biura Ar

Utworzone: 2018-05-11 Statystyki

Protest dotyczący powstrzymania nadbudowy i rozbudowy budynku os. Teatralne 19 w Krakowie - Nowej Hucie

P R O T E S T   S P O Ł E C Z N Y   PRZECIWKO NADBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU NA OS. TEATRALNYM 19 W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE. Powrócił koszmar sprzed 10 lat. Po raz kolejny musimy walczyć z deweloperem, który chce rozbudować i nadbudować do 5 kondygnacji budynek dawnej stołówki Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego. Po razu drugi mówimy NIE! W 2007 roku po raz pierwszy protestowaliśmy przeciwko działaniom firmy Top Development Ewa Bielecka Sp. z o. o. prace udało się wstrzymać i budynek przez ostatn

Utworzone: 2018-06-14 Statystyki

Petycja do Prezydenta Miasta Kalisza ws odwołania Wiceprezydent Barbary Gmerek oraz Kierownika schroniska dla zwierząt Adama Wyszatyckiego

Pani Wiceprezydent Barbara Gmerek dała się nam poznać jako osoba, która nie potrafi skutecznie zarządzać urzędem. Nie potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, często nie przestrzega ustawowych terminów odpowiedzi, nie potrafi rozwiązać konfliktu na lini kierownik schroniska dla zwierząt - wolontariusze i niepotrzebnie go jeszcze bardziej zaostrza. Tu trzeba szybkich i radykalnych decyzji. Wolontariat to piękna idea, która została najpierw zniszczona przez kierownika schroniska, Adama Wysza

Utworzone: 2018-06-23 Statystyki

Pytania do polityków PiS

Od prawie trzech lat jesteście Państwo u władzy. Karmicie obywateli wciąż tymi samymi sloganami – hasełkami, czyniąc z nich narzędzie do realizacji własnej wizji państwa i usprawiedliwienia własnych działań. Teraz, gdy przed nami nieustająca kampania wyborcza, od samorządowej, parlamentarnej, prezydenckiej do europalamentarnej, wreszcie czas, byście wyszli poza uogólnienia i rozwiązali wiele naszych wątpliwości. Udowodnili nam, że za słowami kryją się konkretne treści. Dlatego żądamy, byście wre

Utworzone: 2018-09-03 Statystyki

Głos psychoterapeutów

Inspiracją do powstania poniższego oświadczenia było spotkanie grupy psychoterapeutów w czasie 2. Debaty Warszawskiej „PSYCHOTERAPEUTA W ŻYCIU PUBLICZNYM. OBSERWATOR CZY UCZESTNIK?” zorganizowanej przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.                                                                         Bo nienawiść dużo łatwiej wzbudzić                                                                           niż skłonić do miłości. Nienawiść jest       

Utworzone: 2018-03-28 Statystyki

Petycja do Prezydenta Miasta Kalisza o odstąpienie od używania przez miasto głośnych materiałów pirotechnicznych typu fajerwerki.

Szanowni Państwo, 30.11 złożyliśmy do Prezydenta Miasta Kalisza wniosek o odstąpienie od używania przez miasto, spółki miejskie oraz instytucje nadzorowane przez Prezydenta głośnych materiałów pirotechnicznych typu fajerwerki wykorzystywanych w celach widowiskowych podczas organizowanych imprez.   Prosimy o zapoznanie się z treścia uzasadnienia i podpisanie petycji.    UZASADNIENIE:                      Fajerwerki to głośna rozrywka zagrażająca zdrowiu ludzi, zwierząt a także źle wpływająca na

Utworzone: 2018-11-30 Statystyki

Petycja o budowe stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Jesteśmy młodymi sportowcami uprawiającymi dyscypliny lekkoatletyczne. Obiekt ten jest nam niezbędny, abyśmy mogli rozwijać swoje pasję i odnosić sukcesy. Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce które nie posiada stadionu spełniającego przyzwoite standardy. W Gorzowie trenuje wielu medalistów Mistrzostw Polski, Europy i Świata, wielu z nich musiało opuścić nasze miasto, ze względu na słabą infrastrukturę sportową i brak możliwości dalszego rozwoju. Celem naszej akcji jest stworzenie odpowie

Utworzone: 2018-08-24 Statystyki

Petycja do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie budowy basenu na Siedlcach

My, niżej podpisani wnosimy o budowę ogólnodostępnego basenu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury na terenie dawnego Gimnazjum nr 2. Takie przeznaczenie budynku najlepiej posłuży lokalnej społeczności. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):1) administratorem Twoich danych osobowych jest Rada Dzielnicy Siedlce z siedzibą w Gdańsku2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wniesie

Utworzone: 2018-06-22 Statystyki

Chcemy przystanku PKM Osowa-Północ przy Kielnieńskiej

Gdańsk, (data złożenia petycji)         Przyszli i obecni pasażerowie PKM              Prezydent Miasta Gdańska                             Marszałek Województwa Pomorskiego      Paweł Adamowicz                                                   Mieczysław Struk       Szanowni Panowie,        Zwracamy się do Panów z prośbą o realizację w ramach linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej nowego przystanku w Gdańsku - Osowej pod nazwą Osowa - Północ.        Sytuacja drogowa i komunikacyjna w Gdańsku –

Utworzone: 2018-05-27 Statystyki

Petycja w sprawie budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce.

          Warszawa 06.08.2018 r.     Petycja do: Prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz   Rady m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy   Szanowni Państwo,  Zwracamy się do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy z apelem o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu pozyskania gruntów (ok. 8 ha) znajdujących się w rejonie ulicy Modlińskiej, a będących obecnie we władaniu Polfy Tarchomin S.A.  ce

Utworzone: 2018-08-06 Statystyki

Petycja do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie Bożeny Wołowicz od lat nękanej przez sąsiadów stalkerów

Ministerstwo SprawiedliwościAl. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Do Prokuratora GeneralnegoPana Zbigniewa Ziobry  Szanowny Panie Prokuratorze! „Ja nie mam naprawdę wielkich oczekiwań. Chcę tylko spokojnie mieszkać w swoim domu. Chcę wyjść kiedy zechcę, wjechać kiedy zechcę, wyjechać kiedy zechcę. [...] Stalkerzy w sposób perfidny i wyrafinowany gnębią mnie już tyle lat, śmiejąc się z wymiaru sprawiedliwości. To jest skandal, żeby człowiek, który dla kraju przepracował tyle lat nie mógł spokojnie

Utworzone: 2018-05-12 Statystyki

"Bezpieczeństwo pieszych" Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej przy Al. Kołłątaja w Będzinie

PETYCJA DO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PAN MARSZAŁEK WOJCIECH SAŁUGA My niżej podpisani Mieszkańcy dzielnic Warpie i Ksawera w Będzinie oraz inni użytkownicy tego przejścia  zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Wojciecha Saługi jako osoby kompetentnej w tej sprawie o pilną interwencję i podjęcie działań zmierzających do zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na wysokości kościoła i sklepu Netto - Al. Kołłątaja. Znaki ograniczeń prędkości nie poprawia

Utworzone: 2018-04-27 Statystyki