Najpopularniejsze petycje

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej („OAW”, droga A50) przez tereny gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock.

10170 Utworzone: 2021-04-02 Statystyki

Petycja w sprawie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie

10141 Utworzone: 2020-01-28 Statystyki

Do: Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ; Komendanta Głównego Straży Granicznej . Apelujemy o pobyt humanitarny dla rodziny z Ukrainy mieszkającej w Legnicy od 2015 roku.

10068 Utworzone: 2019-01-30 Statystyki

Petycja ws. zakazu prowadzenia polowań podczas trwania stanu epidemii

10041 Utworzone: 2020-04-03 Statystyki

europuchary w kanale otwartym

10014 Utworzone: 2011-06-25 Statystyki

Petycja w sprawie kontynuacji refundacji leku SOLIRIS w leczeniu rzadkiej choroby Nocnej Napadowej Hemoglobinurii dla wszystkich pacjentów

9965 Utworzone: 2021-04-23 Statystyki

Petycja o zniesienie obostrzeń pandemicznych dla sportu dzieci i młodzieży

9858 Utworzone: 2021-04-07 Statystyki

NIE DLA GMO, TAK DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI

9811 Utworzone: 2014-07-17 Statystyki

Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

9807 Utworzone: 2021-12-22 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE ZANIECHANIA DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU LIKWIDACJĘ LEKARSKIEGO STAŻU PODYPLOMOWEGO

9742 Utworzone: 2021-10-26 Statystyki

Petycja ws. mieszkań zakładowych oddanych za darmo spółdzielniom

9660 Utworzone: 2011-12-05 Statystyki

500 zł na każde dziecko bez względu na dochód i liczbę posiadanych dzieci

9621 Utworzone: 2016-01-03 Statystyki

Petycja w sprawie łosi

9618 Utworzone: 2014-06-08 Statystyki

Petycja w sprawie uwolnienia Kapitana Andrzeja Lasoty przetrzymywanego w Meksyku

9561 Utworzone: 2019-11-24 Statystyki

Do Zbigniewa Ziobro z prosba o ponowne rozpatrzenie sprawy Piotra Mikołajczaka - ze względu na zgromadzone dowody

9524 Utworzone: 2019-06-07 Statystyki

PETYCJA mieszkańców Gminy Brenna oraz turystów odwiedzających gminę w sprawie uchwały nr XXXVII/318/22

9500 Utworzone: 2022-04-28 Statystyki

NIE dla jednolitej ceny książek!

9472 Utworzone: 2021-09-09 Statystyki

Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie ogłoszenia referendum wyjścia Polski z UE

9428 Utworzone: 2016-03-24 Statystyki

Nie dla całkowitego utajnienia eksperymentów na zwierzętach!

9324 Utworzone: 2021-09-07 Statystyki

Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych.

9322 Utworzone: 2019-05-16 Statystyki