Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nie odsyłajmy dzieci!

Kiedy dziecko stawało na progu Domu Sierot Janusz Korczak otwierał drzwi, karmił i poił, ogrzewał (jeśli to akurat była jesień albo zima), znajdował nowe ubrania i łóżko, pozwalał odpocząć, umyć się i zapraszał do pozostania. Także wtedy, kiedy była wojna, kiedy nie było  co jeść, ani w co się ubrać, kiedy nie było czym się dzielić - On wraz z innymi, czynił wszelkie wysiłki, żeby dziecko, które stoi na progu mogło doświadczyć dobra, mogło choć na chwilę poczuć uspokajające ciepło troskliwej opi

Utworzone: 2021-10-07 Statystyki

Żądanie OBYWATELI przywrócenia Sędziów: Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie

My, Adwokaci, Radcowie Prawni, Prokuratorzy, przedstawiciele innych zawodów prawniczych i nieprawniczych – Obywatele, żądamy uchylenia zarządzeń o zmianie zakresu czynności sędziom: Maciejowi Czajce, Beacie Morawiec i Katarzynie Wierzbickiej.Żądamy natychmiastowego przywrócenia wymienionych sędziów do ich dotychczasowych wydziałów:- sędziego Macieja Czajki do Wydziału III Karnego (I - instancyjnego),- sędzi Katarzyny Wierzbickiej i sędzi Beaty Morawiec do Wydziału IV Karnego (II- instancyjnego).

Utworzone: 2021-10-02 Statystyki

ZBIGNIEW "SZUBA" SZUBERT - Petycja o Skargę Nadzwyczajną

Zbigniew Szubert s. Tadeusz Warszawa 26.01.2021 r.                         Do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego        Zwracamy się z prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o złożenie skargi nadzwyczajnej w imieniu Zbigniewa Szuberta, w celu skierowania do ponownego rozpatrzenia sprawy, w której skazano Go na dożywotnie pozbawienie wolności. (sygn.akt.Aka 251/07).  Prosimy o to w szczególności z dwóch powodów:         Po pierwsze Zbigniew Szubert wy

Utworzone: 2021-01-26 Statystyki

Nie dla przebudowy Bulwarów Słowackiego w Zakopanem

My, mieszkańcy ul. Bulwary Słowackiego w Zakopanem, oraz mieszkańcy i sympatycy Zakopanego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów budowy drogi w dolnej części ul. Bulwary Słowackiego, otwarcia jej dla ruchu samochodowego w stronę ul. Broniewskiego oraz dalszej zabudowy zbocza Antałówki wzdłuż dolnej części Bulwarów Słowackiego. Przez dwa lata turyści i mieszkańcy Zakopanego patrzyli jak budowano hotel Radisson, rujnując w tym celu i bezpowrotnie niszcząc kawałek zbocza Antałówki – tej kultowej

Utworzone: 2020-07-30 Statystyki

Apel o utrzymanie Międzynarodowego Festiwalu Dialog Wrocław

                                                                   Pan Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk                                                                    Radne i Radni Miasta Wrocławia     Szanowny Panie Prezydencie,  Szanowni Radni i Radne Wrocławia! My, widzowie, recenzenci i krytycy teatralni, artyści, ludzie sceny, wrocławianie, Polacy, Europejczycy, obywatele świata, uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Dialog Wrocław, apelujemy do władz Wrocławia o jak najszybsze podjęci

Utworzone: 2021-10-12 Statystyki

Petycja ws. ustanowienia w Krakowie użytku ekologicznego "Łąki na Klinach"

 PETYCJA W SPRAWIE USTANOWIENIA W KRAKOWIE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „ŁĄKI NA KLINACH”     Do: Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Radnych Miasta Krakowa Przedstawicieli organizacji pozarządowych, włączonych w prace Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny    My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta, Pań i Panów Radnych oraz Członków Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny z apelem o jak najszybsze o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. Łąki n

Utworzone: 2021-03-02 Statystyki

Rekomendacje ogólnopolskiego Otwartego Dialogu o Klimacie

Poniższa lista zawiera rekomendacje stworzone 18 i 19 września 2021 r. w Warszawie przez uczestników Otwartego Dialogu o Klimacie - wydarzenia, podczas którego przedstawiciele różnych grup społecznych spotkali się, aby wspólnie tworzyć propozycje działań, które należy podjąć, aby przeciwdziałać skutkom kryzysu klimatycznego w Polsce, skutecznie przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną oraz zapewnić rzetelną edukację klimatyczną i inkluzywną partycypację społeczną w decyzjach dotyczą

Utworzone: 2021-10-03 Statystyki

Petycja w sprawie statystów

 26.02.2020r. Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   Szanowna Pani Marszałek, Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zwracamy się do Pani Marszałek z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz zmianę przepisów w celu zapewnienia osobom wykonującym pracę statystów stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. UZASADNIENIE: W imieniu t

Utworzone: 2020-02-27 Statystyki

Walczymy o przyznanie państwowych emerytur dla wszystkich psów i koni służbowych

  Petycja w sprawie państwowych emerytur dla wszystkich psów i koni służbowych - do polskiego rządu, posłów i senatorów   Żądamy uregulowania kwestii emerytur dla psów i koni służb mundurowych. Psy służą w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, a także innych formacjach, jak grupy poszukiwawcze, Wojsko Polskie czy straże gminne. Konie służą w Policji, Straży Granicznej i wybranych strażach mi

Utworzone: 2019-11-12 Statystyki

Petycja Mieszkańców Żernik Wrocławskich oraz Mieszkańców Gminy Siechnice w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze 395 na odcinku Żerniki Wrocławskie.

Szanowny Pan Cezary PrzybylskiMarszałek Województwa Dolnośląskiegowybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław Petycja Mieszkańców Żernik Wrocławskich oraz Mieszkańców Gminy Siechnice w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze 395 na odcinku Żerniki Wrocławskie.   My niżej podpisani Mieszkańcy Żernik Wrocławskich oraz innych miejscowości Gminy Siechnice żądamy modernizacji drogi nr 395 Strzelin – Wrocław na odcinku Żerniki Wrocławskie w celu poprawy bezpieczeństwa. Analiza zdarzeń mającyc

Utworzone: 2021-09-27 Statystyki