Najpopularniejsze petycje w 2018 - Polska

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Tak dla ronda w Wołominie

Apelujemy do Władz Samorządowych o podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu wybudowania skrzyżowań o ruchu okrężnym u zbiegu ulic:- Łukasiewicza/Geodetów- Wileńska/ Niepodległości/ Szosa Jadowska. Obecna organizacja ruchu w w/w miejscach w Wołominie, prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i jest przyczyną powstawania kilkuset metrowych korków i zatorów. Zwracamy się do burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan o natychmiastowe podjęcie działań mogących w realny sposób przyczynić się do wybudow

Utworzone: 2018-06-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 472 470
2018 472 470

List otwarty do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie

[for English, scroll down]   Andrzej Betlej i Andrzej Szczerski,                                                                            Dyrektorzy Muzeum Narodowego w Krakowie   Szanowni Panowie,   Obserwując narastające w naszym kraju nastroje nacjonalistyczne, faszystowskie, a nawet nazistowskie, pragniemy jako przedstawiciele świata kultury i nauki — a przede wszystkim jako obywatelki i obywatele — zwrócić się do Panów z propozycją organizacji dużej międzynarodowej wystawy prezentującej s

Utworzone: 2018-01-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 467 427
2018 467 427

List otwarty w sprawie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, jednostki zamiejscowej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Jej Magnificencja Prof. dr hab. Dorota Segda Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie do wiadomości Szanownej Pani Wandy Zwinogrodzkiej Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szanownego Pana Damiana Bartyli Prezydenta Miasta Bytomia Magnificencjo, Wielce Szanowna Pani Rektor, My, ludzie kultury, reprezentujący między innymi środowisko tańca i teatru oraz widzowie i uczestnicy kult

Utworzone: 2018-06-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 464 442
2018 464 442

Petycja w sprawie ożywienia Starego Miasta w Ostrołęce.

Prezydent miasta OstrołękiPl. Bema 107-410 Ostrołęka Z roku na roku ostrołęcka starówka popada w zapomnienie. Kilkanaście lat temu podjęto decyzję o przywróceniu ruchu kołowego na deptaku. Miasto od tego czasu, pomimo wielu apeli, nie podjęło jakichkolwiek rozmów na temat przyszłości naszej starówki. Ostrołęka do niedawna słynęła z drobnego handlu. Dziś lokali przy ul. Głowackiego do wynajęcia jest mnóstwo. Przedsiębiorcy nie mogą praktycznie liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony miasta. Zde

Utworzone: 2018-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 464 446
2018 464 446

Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż torów kolejowych na wysokości osiedla Złocień w Krakowie

Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa   Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż torów kolejowych na wysokości osiedla Złocień w Krakowie.   Szanowny Panie Ministrze.    Jako przedstawiciele mieszkańców osiedla Złocień w Krakowie zwracamy się do Pana z prośbą o pilne rozszerzenie inwestycji polegającej na modernizacji trasy kolejowej realizowanej na wysokości os. Złocień o budowę ekranów dźwiękochłonnych. Rozpoczęcie robót, a

Utworzone: 2018-10-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 456 455
2018 456 455

List do kanclerza SGH, doktora Marcina Dąbrowskiego, w sprawie Domów Studenckich

Szanowny Panie Kanclerzu, Jako Przewodniczący Komisji ds. Akademików Samorządu Studentów SGH chciałbym zwrócić Pańską uwagę na liczne zaniedbania, jakie mają miejsce w kształtowaniu polityki Uczelni względem domów studenckich. O wielu z nich był Pan informowany już wcześniej, więc brak podjęcia akcji w tym zakresie uznaję za wystarczający powód, by niniejszy list stał się listem otwartym. Nie zamierzam oceniać przyczyn sytuacji; chciałbym jedynie by przeanalizował Pan chronologiczny przebieg zmi

Utworzone: 2018-12-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 450 412
2018 450 412

Poparcie działań w doprowadzeniu do pozytywnego zakończenia postępowania związanego z dopuszczeniem do użytkowania zadaszenia dwóch kortów tenisowych lekką konstrukcją w Cygańskim Lesie w Bielsku B

Liczymy na Wasze wsparcie, ponieważ zamierzamy walczyć o korty Cygańskim Lesie pisząc pisma do Rady Osiedla, Rady Miasta, Prezydenta Miasta i innych instytucji mogących nam w tym pomóc. W 2016 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Architektury w Bielsku Białej i pod koniec sierpnia 2016 roku przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia zgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Producent i wykonawca hali  swoje prace na naszym obiekcie zakończył w grudni

Utworzone: 2018-09-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 453 431
2018 450 428

Ratujmy rezerwat Łęgi Oborskie i Łąki

Nasza natura jest dla pokoleń. Petycja do władz gminy Konstancin-Jeziorna o zaprzestanie degradacji Rezerwatu Przyrody Łęgi Oborskie i utworzenie na Łąkach Oborskich Parku Przyrodniczego. Czy my mieszkańcy chcemy być dalej dumni ze swojego wyjątkowego w skali Regionu środowiska naturalnego? Czy dalej będziemy mogli pokazywać naszym dzieciom cudowny bagienny las, pływające wśród rzęsy zaskrońce, unikatową rosiczkę i potęgę kwitnących wiosną rzadkich kwiatów? Czy łąka, z jej różnorodnością roślin,

Utworzone: 2018-11-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 463 457
2018 441 435

Zachowajmy zieleń na Służewcu!

Warszawa, 09/05/2017 Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. WarszawyPan Bogdan Olesińskii v-ce BurmistrzPan Krzysztof RinasRakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa Szanowni Panowie Burmistrzowie,Mieszkańcy niedawno powstałych osiedli mieszkalnych w rejonie Służewca Biurowego zwracają się do Panów z petycją o wpłynięcie na zmianę decyzji podległemu Panom Wydziału Architektury, który wbrew stronie społecznej, budującym wokół deweloperom, a także wbrew planom Zarządu Zieleni miasta Warszawy, a także Biura Ar

Utworzone: 2018-05-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 449 443
2018 441 436

Protest dotyczący powstrzymania nadbudowy i rozbudowy budynku os. Teatralne 19 w Krakowie - Nowej Hucie

P R O T E S T   S P O Ł E C Z N Y   PRZECIWKO NADBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU NA OS. TEATRALNYM 19 W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE. Powrócił koszmar sprzed 10 lat. Po raz kolejny musimy walczyć z deweloperem, który chce rozbudować i nadbudować do 5 kondygnacji budynek dawnej stołówki Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego. Po razu drugi mówimy NIE! W 2007 roku po raz pierwszy protestowaliśmy przeciwko działaniom firmy Top Development Ewa Bielecka Sp. z o. o. prace udało się wstrzymać i budynek przez ostatn

Utworzone: 2018-06-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 439 433
2018 439 433