Najpopularniejsze petycje w 2017 - Polska

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ocalić Puszczę Bukową

  Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie My, niżej podpisani wyrażamy swój sprzeciw wobec prowadzonej przez Pana Urząd polityki osłabiania dotychczas obowiązujących norm ochrony przyrody na obszarze Puszczy Bukowej, co wyraża się między innymi akceptacją Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino. Niniejszym zwracamy się do Pana z żądaniem przywrócenia stanu zgodnego z Planem Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego i Planem Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Wzg

Utworzone: 2017-03-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 887 867
2017 873 853

PETYCJA DOTYCZĄCA ZAPRZESTANIA FINANSOWANIA UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW I PRZEZNACZENIA ICH NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW.

Szanowni Państwo! W czerwcu tego roku z inicjatywy sejmiku kujawsko-pomorskiego Jan Paweł II został patronem województwa. Jest to oczywiste pogwałcenie zasady rozdziału państwa od kościoła. Monarcha obcego kraju ma „strzec” funkcjonowania jednostki administracyjnej w demokratycznej Polsce. Tak ogromną bzdurę mogli wymyśleć tylko politycy, dla których klęczenie przed biskupami jest jedyną drogą na zrobienie kariery w dzisiejszych czasach lub hipokryci traktujący mieszkańców regionu jak „ciemny

Utworzone: 2017-08-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 875 815
2017 870 811

Głos dietetyków w sprawie projektu ustawy o POZ

Do Pana Konstantego Radziwiłła Ministra Zdrowia Szanowny Panie Ministrze,   Jako dietetycy chcielibyśmy podziękować za dostrzeżenie istotnej roli naszego zawodu i zapowiedź włączenia go w skład Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dietetycy posiadają potrzebną pacjentowi wiedzę, której nie posiadają inni specjaliści pracujący w POZ. Właściwe jest, aby posiadana przez Dietetyków wiedza była przekazywana w celu ochrony zdrowia pacjentów. Najwyższy czas, by pacjent miał dostęp do profesjonalnej p

Utworzone: 2017-01-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 861 856
2017 861 856

Tak dla tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej.

Tramwaj wzdłuż ul. Modlińskiej to jedna z tych inwestycji, na którą od wielu lat czekają mieszkańcy dlatego też oczekujemy jak najszybszego przygotowania i realizacji inwestycji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. od pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego.   Ze względu na dynamiczny rozwój południowej części Białołęki, a w szczególności osiedli na Żeraniu i Piekiełku położonych po obu stronach ulicy Modlińskiej, lawinowo rosną potrzeby komunikacyjne na tym obszarze. Realizacja do 2022 r

Utworzone: 2017-02-27

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 952 948
2017 849 845

Chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii! Petycja do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o odwołanie konferencji „Prawo dziecka do życia”

Kraków, 29.11.2017   Kraków, 29.11.2017   Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek Dyrektor Instytutu Pediatrii CM UJ, prof. dr hab. Janusz Skalski   Chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii

Utworzone: 2017-11-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 848 813
2017 847 812

PETYCJA DO PREZYDENTA WROCŁAWIA STOP SPALARNI ODPADÓW NA RÓŻANCE!

    Szanowny PanRAFAŁ DUTKIEWICZPrezydent Wrocławia PETYCJA    Dotyczy: sprzeciwu wobec planów budowy przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195, lokalizowanej na działkach nr 2/9, 2/10, AM-5 obręb Różanka (WSROOŚ.6220.165.2016.AN). My, niżej podpisani mieszkańcy Wrocławia, zgłaszamy stanowczy sprzeciw i zwracamy się

Utworzone: 2017-03-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 842 836
2017 838 832

Pamiętniki Wampirów

Petycja skierowana do stacji TVN My niżej podpisani wnosimy petycję o emijsę amerykańskiego serialu The Vampire Diaries najlepiej w godzinach popołudniowych, gdzyż nocne nie są wygodne w pogodzeniu z pracą i szkołą. Prosimy także o niezaprzestanie emisji na 3sezonie, a o kontynuacje do aktualnych odcinków. Mamy nadzieję że nie będzie to problem.  Pozdrawiamy całą ekipę TVN, Fani 

Utworzone: 2017-02-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 825 812
2017 825 812

O zwiększenie liczby kursów przez przystanki: Karwiny i Stadion w planowanych rozkładzie jazdy dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej

Stowarzyszenie Miasto Wspólne                                                                         Marszałek Województwa Pomorskiego                                                                           Mieczysław Struk                                                                                     Okopowa 21/2780-810                                                                                                             Gdańsk   PETYCJA   Szanowny Panie Marszałku, W związku z publ

Utworzone: 2017-10-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 836 826
2017 815 805

List otwarty Samorządu Studentów WPiA UW

Warszawa, dnia 15 lipca 2017 roku   LIST OTWARTY Do: Posłowie na Sejm RP Senatorowie RP   Szanowni Państwo, z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy zaproponowane w ostatnich dniach projekty zmian w polskim systemie sądownictwa. W naszym odczuciu, zarówno uchwalona już ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawa o sądach powszechnych, jak i proponowany projekt ustawy o zmianie Ustawy o Sądzie Najwyższym stanowią bezpośrednie i realne zagrożenie dla polskiej praworządności. Szczególnie niepokojąc

Utworzone: 2017-07-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 815 802
2017 815 802

Lista poparcia dla inicjatywy budowy parkingu przy Tor Wschodzący Białystok.

Lista poparcia inicjatywy wybudowania parkingu przy Tor Wschodzący Białystok w formie płyty na której będzie możliwe: - parkowanie aut;   - miejsca na zaplecze techniczne;    - organizacja imprez typu spoty i zloty; Budowa tego placu (parkingu) usprawni ruch, podniesie bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania toru, oraz da szansę do rozwoju kolejnych dyscyplin motosportu na Krywlanach z szerszymi możliwościami wykorzystania wybudowanej infrastruktury. Państwa podpisy pod tą inicjatywą zaostaną doł

Utworzone: 2017-11-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 797 782
2017 797 782Facebook