Najpopularniejsze petycje w 2015 - Polska

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla „flagi" UE w Polskim Parlamencie!

Warszawa, 27 listopada 2015 r.   Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP   My, reprezentanci społeczeństwa niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej, kierując się troską o suwerenność naszej ojczyzny, oraz wolność jej obywateli, zwracamy się z wnioskiem do władz Sejmu RP o usunięcie z sali plenarnej flagi Unii Europejskiej.           Unia Europejska powstawała jako wspólnota wolnych i suwerennych narodów, dążących do pokoju, wolnego handlu, swobody podróżowania, upraszczania życia obywatel

Utworzone: 2015-11-27 Statystyki

Petycja w sprawie nowej lokalizacji poznańskiego schroniska dla zwierząt

Poznań, 22 stycznia 2015   Szanowny P. Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania Szanowni P. Radni Miasta Poznania   Szanowni Państwo, W związku z informacją z dnia 12 stycznia 2015 roku, która ukazała się na łamach „Gazety Wyborczej” (artykuł Piotra Bojarskiego, zatytułowany „Mieszkańcy Kobylepola chcą schroniska dla zwierząt. W Skałowie”) odnośnie planów przyłączenia aglomeracji poznańskiej do Związku Gmin budujących Schronisko Dla Zwierząt w Skałowie, my, przedstawiciele organizacji prozw

Utworzone: 2015-01-22 Statystyki

Przywrócenie wolontariatu w Zaklikowskim Przytulisku

Do Burmistrza Miasta Zaklików Pana Zdzisława Wójcika                                          Szanowny Panie Burmistrzu , Szanowna Rado Gminy  Zwracamy sie do Państwa w sprawie przytuliska dla bezdomnych zwierząt znajdującego sie na terenie gminy Zaklików przy zakładzie Usług Komunalnych. Z ogromnym niepokojem oraz niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość , iż w zeszłym tygodniu dostęp do psów został wolontariuszom uniemożliwiony poprzez założenie kłódek na kojce. Wolontariat w Przytulisku działał

Utworzone: 2015-04-07 Statystyki

Przeciwko niekontrolowanemu przyjmowaniu uchodźców (imigrantów)

                                                                                                                                   Kancelaria Sejmu                                                                                                                         ul. Wiejska 4/6/8  00-902 Warszawa                                                                                                                          Kancelaria Senatu                                                           

Utworzone: 2015-09-09 Statystyki

O refundację skutecznych leków w rzadkich nowotworach szpiku

Minister Zdrowia Rzecznik Praw Pacjentów Rzecznik Praw Obywatelskich   Wnioskujemy o udostępnienie skutecznego, nowoczesnego leczenia pacjentom chorym na mielofibrozę i inne rzadkie nowotwory krwi! W Polsce na rzadkie nowotwory krwi, w tym mielofibrozę – nowotwór powodujący włóknienie szpiku, cierpi dziś kilka tysięcy osób. Chorzy Ci są tacy sami jak my, pełnią najróżniejsze role społeczne i zawodowe. Łączy ich jedno – wspólna choroba, z którą przyszło im się zmagać. Silna potrzeba wzajemnego ws

Utworzone: 2015-09-24 Statystyki

Apel o obniżenie składek ZUS dla 1-osobowych firm

        Podstawę wyliczenia składek ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, zdrowotna, Fundusz Pracy) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowi 75% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Średni dochód osób prowadzących jednoosobową działalność jest co najmniej o połowę niższy. Wysokość składek ZUS, kiedy skończy się okres opłacania niższych składek preferencyjnych, zmusza małe firmy do likwidacji, zawieszenia działalności, ucieczki w „szarą strefę”,

Utworzone: 2015-04-11 Statystyki

Petycja o zmianę przebiegu linii 2x400 kV Kozienice-Ołtarzew

Petycja o zmianę przebiegu linii energetycznej 2x400 kV Kozienice-Ołtarzew na odcinku Żabia Wola-Grodzisk Mazowiecki Petycja do Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak, Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika   NIE dla budowy linii najwyższych napięć w gm

Utworzone: 2015-05-12 Statystyki

450.000zł corocznych dotacji na działalność ośrodka "Koteria"

Do Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz   Petycja stanowi wniosek w rozumieniu art. 241 i następnych Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Na wstępie bardzo dziękujemy za to, że była Pani wnioskodawcą uchwały nr IV/61/2015 z 15-01-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/49003F6E-250C-49B1-8AD2-289C12111DEA,frameless.htm Jako po

Utworzone: 2015-05-19 Statystyki

Walka o jedyne leki stosowane w leczeniu włóknienia płuc

DOMAGAMY SIĘ DOSTĘPU DO JEDYNYCH LEKÓW ZAREJESTROWANYCH W LECZENIU CHOROBY WŁÓKNIENIE PŁUC, A TAKŻE DO ICH REFUNDACJI! Pan Konstanty RadziwiłłMinister Zdrowia Szanowny Panie,zwracamy się do Pana Ministra Zdrowia w imieniu wszystkich osób zmagających się z zabójczą chorobą i nieuleczalną chorobą płuc, a mianowicie samoistnym włóknieniem płuc (IPF). Jest to choroba, która z każdym dniem kradnie pacjentowi kolejny oddech, co w konsekwencji prowadzi do śmierci przez uduszenie. Dochodzi do stopnioweg

Utworzone: 2015-09-03 Statystyki

Petycja obywatelska o utworzenie Obrony Terytorialnej

Do władz Rzeczypospolitej Polskiej! Europa stoi w obliczu poważnych zagrożeń, które pojawiły się od wschodu, na Ukrainie, a teraz także na południu wraz z rosnącą falą uchodźców i imigrantów. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne naszemu krajowi postuluję, aby władze państwowe zdecydowały o utworzeniu powszechnej obywatelskiej obrony terytorialnej. Naród musi mieć prawo do obrony! Odwołując się do etosu Polaka żołnierza, patrioty i obywatela, chcę kontynuować tradycje Legionów,

Utworzone: 2015-10-06 Statystyki

Ratujmy sklepiki szkolne

                                                                           19.07.2015   Uwagi w ramach konsultacji społecznych Dotyczy: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.   Petycję można wysyłać na adres : Ministerstwo Zdrowiaul. Miodowa 1500-952 Wa

Utworzone: 2015-07-15 Statystyki

Podziękujmy Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu

Ewa Teleżyńska, Paula i Mirek Sawiccy, Paweł Sawicki i Elżbieta Petrajtis-O’Neill postanowili podziękować Bronisławowi Komorowskiemu za Jego pracę. Poniżej list, który można podpisać. Panie Prezydencie, Dziękujemy Panu za pięć lat służby dla Polski. Wykonywał Pan to zadanie mądrze, jednocząc a nie dzieląc, z szacunkiem dla wszystkich obywateli, ich poglądów i przekonań. Byliśmy z Panem, kiedy było trudno, a trudno było od chwili objęcia urzędu, aż do kumulacji wrogości w ostatniej kampanii prez

Utworzone: 2015-08-09 Statystyki

Protest w sprawie traktowania bezdomnych psów przez urzędników

Protestujemy przeciwko bezkarności urzędników gminnych w traktowaniu bezdomnych psów.  Protestujemy przeciwko opłacalności czy też oszczędności, która jest jedynym kryterium wyboru miejsca, do którego wędruje bezdomny pies odłowiony przez gminę. Protestujemy przeciwko  warunkom, jakie panują w gminnych punktach przetrzymań w Polsce. Punkty te, umiejscowione  zazwyczaj na terenie wysypiska śmieci – są zamknięte dla wolontariatu, nie udzielają informacji o  psach, co uniemożliwia znalezienie psa j

Utworzone: 2015-03-11 Statystyki

NIE dla śmietniska w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Mielcu

Mielec, 22 października 2015 r.     PETYCJA   Pan Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba     Szanowny Panie Prezydencie, Protestujemy przeciwko utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy mieleckim schronisku dla bezdomnych zwierząt, ul. Targowa 11. Wnioskujemy o unieważnienie przetargu na ten Punkt i rezygnację z planów zbierania odpadów na terenie schroniska. Prosimy o publiczne ustosunkowanie się do tej sprawy, dotyczącej wartości wymagających szczególnej ochrony w

Utworzone: 2015-10-25 Statystyki

Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych

Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie.          Apelujemy o wprowadzenie istotnych poprawek do rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.         Wbrew intencjom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych,  wejście w życie ustawy w obecnym jej brzmieniu stanowiłoby poważny regres w jakości systemu  nadzoru nad doświadczeniami w Polsce.       

Utworzone: 2014-10-11 Statystyki

APEL o utworzenie SZLAKU SECESJI POZNAŃSKIEJ

Poznań, dnia 11 listopada 2015   APEL Mieszkańców Poznania     Szanowny Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak Rada Miasta Poznania Urząd Miasta Poznania plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań                                                                                           Szanowny Panie Prezydencie Miasta Poznania, Szanowni Rajcy Miejscy, Nasz wspólny Poznań jest pięknym miastem, z bogatą historią i sporymi problemami. Trudno nie dostrzec gołym okiem, że jednym z ważkich problemów jest ginące piękn

Utworzone: 2015-11-13 Statystyki

Zatrzymać niekontrolowany przypływ uchodźców do Europy

LIST OTWARTY DO PANA JEAN-CLAUDE JUNCKERSA, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ Przedstawiona w raporcie o Stanie Unii 2015 propozycja aby rozmieścić na terenie państw unijnych 160,000 uchodźców, a docelowo pół miliona, może zakończyć się dla Europy katastrofą, a porównanie uchodźców z Europy z uchodźcami z Bliskiego Wschodu i Afryki jest niczym nie uzasadnione. Mamy do czynienia ze zderzeniem wartości europejskich i wartości reprezentowanych przez wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki

Utworzone: 2015-09-20 Statystyki

Ścieżka rowerowa Żyrardów-Puszcza Mariańska-Kamion.

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Szanowny Panie Marszałku, Apelujemy o budowę  pasa pieszo-rowerowego  przy drodze wojewódzkiej nr 719 na odcinku Żyrardów -Puszcza Mariańska- Kamion. Za budową ścieżki rowerowej przemawiają statystyki pozyskane z Powiatowej Komendy Policji w Żyrardowie. W ostatnich pięciu latach na wyżej wymienionym  odcinku drogi wojewódzkiej nr 719 oraz na odcinku drogi krajowej K70 do granicy naszego powiatu, doszło do 194 zdarzeń drogowych, w tym 32 wypa

Utworzone: 2015-09-01 Statystyki

BYTOMSKIE SCHRONISKO

ZWRACAMY SIĘ DO PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA , DAMIANA BARTYLI , ORAZ DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ , ANDRZEJA WĘŻYKA , O USUNIĘCIE FIRMY ZARZADZAJĄCEJ BYTOMSKIM SCHRONISKIEM  ORAZ  URZEDNIKÓW  WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z TĄ FIRMĄ Z RAMIENIA URZĘDU MIASTA  .   Pomimo fatalnych wyników kontroli NIK w roku  2010  schroniskiem nadal zarządzają  ci sami ludzie . Jedyne zmiany jakie nastąpiły to zmiany czysto kosmetyczne  -- zmiana firmy , a właściwie jej nazwy . Naszymi bytomskimi biedami nadal opiekują si

Utworzone: 2015-04-23 Statystyki

Ratujmy lubelski żużel

Pan Krzysztof ŻukPrezydent Miasta LublinSzanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z uprzejmą prośbą, jako fani i miłośnicy sportu żużlowego w Lublinie, o przyznanie dotacji dla ratowania Klubu Motorowo – Żużlowego Motor Lublin. Ligowy żużel w Lublinie istnieje od 1959 roku, od samego początku dostarczając kibicom niesamowitych emocji. Swoją karierę rozpoczynali tu zawodnicy, którzy byli i nie rzadko nadal są mistrzami w swoim fachu i nie spoczywając na laurach, kultywują tradycję żużlowe wśród mł

Utworzone: 2015-11-02 Statystyki